Turgut Alp kimdir?


Turgut Alp kimdir?

Turgut Alp kimdir? Gerçekten yaşadı mı?
Diriliş `Ertuğrul` dizisinde Cengiz Coşkun`un rol aldığı Ertuğrul Gazi`nin en yakın silah arkadaşı olan Turgut Alp kimdir? Ertuğrul Gazi zamanında yaşamış mıdır? işte cevabı…

Turgut Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’in gaza faaliyetlerinde en yakın silah arkadaşlarından biridir. Osman Bey tarafından inegöl`şöhret fethiyle görevlendirilmiş daha sonra Orhan bey döneminde Atranos’un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Kaynaklarda anlatılan Turgut Alp Osmanlı kuruluş döneminde askeri anlamda faal şekilde gaza ideolojisine katkıda bulunan bir Alp oluşudur.

HAYATI
Hayatına dair aşırı az bilgi bulunmaktadır. Onun tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir şahıs olduğu da ileri sürülmektedir. ayrıca ilk Osmanlı kronikleri beraberinde bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla ismi anılmaktadır. ismindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun yahut babasının Selçuklu Devleti’nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret etmektedir.

Turgut Alp’in 735 (1334-35) yılında sağ bulunduğu bilinmekte, ama epeyce ihtiyar bulunduğu anlaşılmaktadır. Onun ayrıca inegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetlere rastlanmaktadır. ismi ölümünden sonra inegöl yöresine verilmiş ve burası Turgut-ili diye anılır. Erken dönem Osmanlıda yaşayan tarihçilerden Aşıkpaşazâde, Neşri ve öteki tarihçiler de inegöl yöresini Turgut-ili şeklinde anmaktadır. Bu adlandırma XVı. yüzyıldan itibaren yüzde yüz ortadan kalkmıştır.

KATıLDığı FETiHLER

ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey’in birlikte bulunmuş ve Yarhisar’ın alınmasına katılmış, ardından inegöl’ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp’in şehri muhasara ederken Osman Bey’in de yardıma geldiğine değinilmektedir. gene inegöl’şöhret fethi sırasında şehrin tekfuru Aya Nikola’nın Türkler’e karşı düşmanca hareketleri itibariyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp’e verildiği kaydedilmiştir. Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile beraber Orhan Gazi’nin beraberinde Atranos’un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Orhan Bey’in geldiğini haber sektör Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale pratik olarak ele geçirilmiştir. Atranos’un alınması Bursa’nın fethini kolaylaştırmıştır.

Www.SevgiChat.com

1 Yorum

  1. mustafa akbay

    12 Aralık 2017 at 00:05

    Masallah, baya hizmet etmiş zamanında…darısı bizlere insaallah…

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

sohbet